Girişim Sermayesi vs Paya Dayalı Borç (Girişim Borcu)
Bir kurucu, bir sonraki büyüme adımına ulaşmak için $2M yatırım almak istediğini söyledi. $2M Girişim Sermayesi mi yoksa $2M Girişim Borcu (Paya Dayalı Borç) mu seçmesi gerektiğini merak ediyordu. Yardımcı olup olamayacağımı sordu…

İşte paylaştığım basit örnek:

by Fazlur Shah

Birinci Seçenek: Girişim Sermayesi

Şirketin Para Öncesi Değerlemesi=  $12M

Yatırım= $2M

Yatırım Değerleme= $14M

Yatırım/Seyrelme Oranı= $2M/ $14M= %14.28

Exit’te Şirket Değerlemesi= $50M

Yatırımın Geri Dönüşü=  $50M x %14.28= $7.14M


İkinci Seçenek: Girişim Borcu

Girişim Borcu, genellikle Faiz Ödemeleri ve Garantileri bulunan bir vadeli kredi olarak yapılandırılır.

Girişimin Yatırım Öncesi Değerlemesi= $12M

Girişimin Aldığı Borç= $2M

Yatırım Öncesi Değerleme = Yatırım Sonrası Değerleme (hesap kolaylığı için Girişim Borçlarından hisselerin taahhüt edilmesi, Marjinal Değerde Sermaye Artırımı olarak kabul edilmiştir)

Girişim Borçları Yıllık Faiz Oranı= %12 (aylık %1)

Süre= 36 ay; Ek Ücretler= %1; Yasal Ücretler= %1; Garanti Kapsamı= %20

Garanti Kapsamı= $2M (Girişim Borcu) x %20= $400K

Seyreltme= $400K/ $12M (Para Sonrası Değerleme)= %3,33 (Girişim Sermayesi Finansmanı için %14,28% olduğunu hatırlıyoruz)

Ek Ücretleri= $2M x %1= $20K

Yasal Ücretler= $2M x %1= $20K

Ardından, Aylık Faiz ve Anapara Ödemesini hesapladım:

Excel sayfasında kullanılan PMT işlevi 

Şöyle görünecek = -PMT (aylık faiz oranı, kredi için toplam ödeme sayısı, borcun bugünkü değeri, gelecekteki değeri, türü)

Aylık Faiz + Anapara Ödemesi= - PMT (1%, 36, $2M, 0, 0) = $66,429

36 Aydaki Toplam Ödemeler= $66.429 x 36= $2.39M

Toplam Faiz Ödemesi= $2,39M - $2M= $0,39M


Toplam Faiz Ödemesi+ Tesis Ücretleri+ Yasal Ücretler= $0,39M+ $20K+ $20K= $0,43M

Şimdi Çıkışta Şirket Değerlemesi= $50M; Varant Maliyeti= $50M x 3.33%= $1,66M


Toplam Faiz Ödemeleri+ Tesis Ücretleri+ Yasal Ücretler+ Varant Maliyeti= $0,43M+ $1,66M= $2,09M

Girişim Borcu= $2M

Girişim Borç Veren Kuruluşa Toplam Ödeme=  $2M+ $2,09M= $4,09M

IRR Hesaplaması: $2M (1+R)^3= $4,09M; R= 27.01%

Sonuç olarak;


Bu durum Paya Dayalı Borçlanmanın Risk Sermayesine kıyasla nasıl daha ucuz olabileceği hakkında bir fikir verebilir.