Opsiyon Havuzu
VC’lerin neden VC Round’dan önce bir opsiyon havuzunun kurulmasını basit bir örnek ile açıklayabiliriz.

A ve B kişilerinin kurduğu bir şirketi ele alalım.
İlk senaryoda kurucular VC Round’dan önce %15'lik bir opsiyon havuzu oluşturur.
- Kurucu A’nın hisse sayısı = 10.000
- Kurucu B’nin hisse sayısı = 5.000
- Toplam hisse sayısı = 10.000 + 5.000 = 15.000
- Opsiyon havuzu = %15
- Opsiyon havuzu için yeni hisse sayısı / (opsiyon havuzu için yeni hisse sayısı + eski hisselerin toplam sayısı) = %15
- Opsiyon havuzu için ihraç edilecek yeni pay sayısı = (15.000*%15) / (%1-15) = 2.647
- Opsiyon havuzundan sonraki toplam hisse sayısı = 15.000 + 2.647 = 17.647

Diyelim ki şirketin yatırım öncesi değeri $8M ve bir VC $2M yatırım yapıyor.
- Yatırım Sonrası Değerleme = $2M + $8M = $10M
- Seyrelme= $2M / $10M= %20
- VC için çıkarılacak yeni hisse sayısı / (VC için çıkarılacak yeni hisse sayısı + opsiyon havuzundan sonra toplam hisse sayısı) = %20
- VC’ye ihraç edilecek yeni hisse sayısı = (17.647*%20) / (%1-20) = 4.412
- VC Round’dan sonraki toplam hisse sayısı = 17.647 + 4.412 = 22.059
Nihai Sonuç (hisse yüzdeleri):
- Kurucu A = 10.000 / 22.059 = %45,33
- Kurucu B = 5.000 / 22.059 = %22,67
- Opsiyon havuzu = 2.647 / 22.059 = %12
- VC Firması = 4.412 / 22.059 = %20

Şimdi ikinci bir senaryo düşünelim, kurucular VC Round'dan sonra %15'lik bir opsiyon havuzu oluştursun.

- Kurucu A’nın hisse sayısı = 10.000
- Kurucu B’nin hisse sayısı = 5.000
- Toplam hisse sayısı = 10.000 + 5.000 = 15.000
VC Firması %20 sahiplik istiyor.
- VC için çıkarılacak yeni hisseler = (15.000*20%) / (1-20%) = 3.750
- VC Round’dan sonraki toplam hisse sayısı = 15.000 + 3.750 = 18.750

Daha sonra şirket %15 opsiyon havuzu oluşturur.
- Opsiyon havuzu için ihraç edilecek yeni paylar = (18.750*%15) / (%1-15)= 3.309
- Opsiyon havuzundan sonraki toplam pay sayısı = 18.750 + 3.309= 22.059
Nihai Sonuç(hisse yüzdeleri):
- Kurucu A = 10.000 / 22.059 = %45,33
- Kurucu B = 5.000 / 22.059 = %22,67
- Opsiyon Havuzu = 3.309 / 22.059 = %15
- VC Firması = 3.750 / 22.059 = %17

İkinci senaryo ile birinci senaryoyu karşılaştırırsak, opsiyon havuzunun %12’den %15’e yükselmesiyle ikinci senaryoda her iki kurucunun da mülkiyetinin sabit kaldığını fakat VC Firmasının mülkiyetinin %20'den %17'ye düştüğünü görebiliriz.
İşte bu sebeple VC Firmaları yatırımdan önce opsiyon havuzunu tercih ederler.