Predictably Bad Investments

Yatırımcılar startuplara efektif yatırım gerçekleştiriyor mu? 

Bu soruyu araştırmak amacıyla erken dönem yatırımcıların davranışlarını değerlendirebilmek adına 9 trilyon doları aşkın değerlemeye sahip 16.000’den fazla alışılmışın dışında girişimden oluşan bir veri tabanını makine öğrenmesi metotlarıyla birleştirdik.
Yatırımcı tercihlerini algoritma tahminleriyle karşılaştırarak yatırım anındaki bilgiler göz önüne alındığında yapılan yatırımların yaklaşık olarak yarısının öngörülebilir şekilde kötü, başka bir deyişle öngörülen getirilerin halihazırdaki diğer yatırım seçeneklerininkinden düşük, olduğunu gösterdik. Bu tür olumsuz yatırımların maliyeti, veri tabanında $900M’ın üzerine çıkacak şekilde, 1000 baz puan olarak belirlendi. 

Destekleyici bulguların gösterdiği üzere bu seçimlerin altında yatan mekanizmalardan biri girişimcilerin geçmişine fazla bel bağlanması. Sonuçlar gösteriyor ki yüksek riskler ve firmanın karmaşık/çok yönlü yapısı sermaye dağıtım kararlarında bilginin efektif kullanımı için yeterli unsurlar değil.

Makalenin özeti için: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6965174293970190336
Makalenin orijinali için: https://lnkd.in/dkfEjTYV