Risk Sermayesi’nin Gerçek Bir Çerçevesi 7 + 1 Modeli
Sizler için 7+1 modelini ve bu model üzerinde değerlendirmelerde bulunmanızı sağlayacak birtakım soruları derledik. Modelimiz, en çok ümit vaat eden girişimleri tespit edebilmeniz adına tasarlanmış 7 boyutlu bir değerleme stratejisi olarak tanımlanabilir. Aşağıda bahsi geçen boyutlar listelenmektedir.

Bu boyutları detaylandıran sorulara geçmeden önce, tanıtacağımız modelin alternatif kullanım yöntemlerine dair bir önerimiz olacak. Orijinal 7+1 modeli bir girişimi değerlendirmek amacıyla yaratılmıştı. Haliyle onu çözümüne sahip olduğunuz piyasadaki sorunun tanımıyla başlayıp projenizi tüm yönleriyle tanıttıktan sonra sermaye verimliliğine dair birkaç dokunuşla bitirerek bir yatırımcı sunumu için de kullanmanız pekâlâ mümkün! Artık ayrıntılara geçebiliriz.

   1. Piyasada Büyük Bir Sorun

       - Bariz bir soruna mı parmak basıyorsunuz?

      - Bu sorundan etkilenen müşteriler kimler?

       - Sorun ne kadar büyük sıkıntılara yol açıyor?

       - Müşteriler çözmeye çalıştığınız dertten mustarip olduklarının bilincinde mi?

       - An itibari ile bu soruna nasıl yaklaşılıyor?

       - Erişilebilir pazar bir milyar doların üzerinde mi?

       - Pazar senede %30 ve üzeri bir büyüme gösteriyor mu?

    2.    Mevzubahis Soruna Olağanüstü Bir Çözüm

         - Çözümünüz ne?

         - Sorunu giderme konusunda ne derece etkili? 

        -  En azından bir kulvarda çözümünüzün rakiplerinizden 10 kat daha iyi olduğunu iddia edebilir misiniz?

         -  Çözümünüz kanıtlanabilir mi?

         -  Çözümünüz piyasanın lideri olabilecek düzeyde mi?

     3. Çözümünüzü Soruna Uyarlamanın Karlı Bir Yolu

         - İş modeliniz ne?

         - Rekabet üstünlüğünüz nereden kaynaklanıyor?

         - Tekel seviyesine nasıl erişeceksiniz?

         - Müşteri Yaşam Boyu Değeriniz (CLV) ve Müşteri Edinme Maliyetiniz Nedir?

         - Müşterilerinize nasıl ulaşıyorsunuz?

    4. İş Planınızı Hayata Geçirebilecek Bir Ekip

           - Kurucular kimler?

           - Daha önce zorlu bir işin üstesinden gelmişler mi?

           - Daha önce zorlu bir işin üstesinden beraber gelmişler mi?

           - Danışmanlar kurulunda kimler var?

           - Bu gerçekten yapmak istediğiniz iş mi? (Bu basit soru listedekilerin aslında en önemlisi!)

           - Ekibin yetenekleri neler?

           - Ekip girişimci bir ruha sahip mi?

    5. “Neden Şimdi?” Sorusuna Bir Cevap

        - Son çeyreklerde ya da yıllarda projenize şu anda yatırım yapılmasını mantıklı kılacak ne değişti?

        - Bu iş modeli eskiden uygulanabilir değil miydi?

    6. Kolayca ve Ucuza Büyüyen Bir İş

Ölçeklenebilirlik: “Bir sistemin büyüyen yahut genişleyen bir iş yükü ile karşılaştığında gösterdiği performansı ifade eden özelliktir. İyi ölçeklenen bir sistem mevcut seviyeden daha büyük bir işletim talebiyle karşılaştığında verimliliğini koruyabilecek hatta artırabilecektir.” Ölçeklenebilirliğin doğrudan sonucu yeni coğrafya ve pazarlara görece kolay giriştir.

          -  Üretimim ölçeklenebilir mi? 

          -  Pazarlamam ölçeklenebilir mi?

          -  Dağıtımım ölçeklenebilir mi?

          -  İş gücüm ölçeklenebilir mi?

   7. Küçük Bir Yatırım İçin Büyük Bir Getiri

Sermaye verimliliği, sermayenin üretkenliğidir. Basitçe, üretimdeki çıktılarınızı süreç boyunca kullanılmış sermayeye bölersiniz. Başka bir deyişle, sermaye verimliliği, bir firma ya da projeye yatırdığınız her dolar (ya da kullanılan para birimi her neyse) için kazandığınız miktarı ifade eder.

Para toplama söz konusu olduğunda, sermaye verimliliği kilit değere sahiptir. Bir risk sermayesi ya da melek yatırımcı, bir firmaya yatırım yaparken “hedef getiri” belirler. Örneğin hedef getirimiz 10 kat olsun. Demek oluyor ki, şu anda 5 milyon dolar yatırmışlarsa çıkış (exit) noktasında en az 50 milyon dolar kazanmayı ümit ediyorlardır. İdeal bir dünyada, az miktarda bir yatırıma ve büyük bir çıkış değerine gereksinim duyardınız. Bu noktadan itibaren, firmaların sermaye verimliliği konusunda eşit başlangıçlar yapmadıklarını anlamak kolay olsa gerek. Bir donanım şirketi, bir yazılım şirketi kadar sermaye verimliliğine sahip olamayacaktır. Haliyle yatırımcılar ikincisine kaynak aktarmaya görece daha meyillidir. İş modeliniz de sermaye verimliliğinizi ciddi oranda etkiler.

        - Bir yatırımcı projeniz için yarattığı sermayeden ne boyutta bir getiri bekleyebilir?

        - Küçük miktarda bir parayla nakit akışınız pozitife dönebilir mi?