Yatırımdan Önce Neden VC(Venture Capital)'lerin Hisse Opsiyonu'nda Israr Ettiğini Merak Ediyor Musunuz?

Bir Hisse Opsiyonu, çalışanlar, danışmanlar vb. için pay seçenekleri olarak ayırtılmış pay sermayenizin belirli bir yüzdesidir. Genellikle bir fonlama turunun bir parçası olarak (öncesinde veya sonrasında) oluşturulur. 

Hisse opsiyonu, hem kurucular hem de yatırımcılar için seyreltme yaratır, bu nedenle fon toplama sırasında müzakere edilir. Bu potansiyel seyreltmeye bağlı olarak, hisse opsiyonu genellikle yatırım öncesi değerlemesinden ayırtılır, bu da seyrelmenin sadece kuruculardan ve mevcut yatırımcılardan kaynaklandığı anlamına gelir.

Aşağıdaki koşullarda fon toplayan bir işletme için basit bir hesaplama yapalım:
Kurucu A = 10.000 hisse
Kurucu B = 5.000 hisse
Toplam Hisse (Yatırım öncesi) = 15.000
Yatırım Miktarı = $2M
Yatırım Öncesi Değerleme = $8M
Yatırım Sonrası Değerleme = $2M + $8M = $10M
Kabul Edilen VC'nin sahip olduğu miktar = $2M / $10 M = %20
Hisse Opsiyonu = %15

Senaryo 1 - Fonlama Turundan Önce Hisse Opsiyonu %15

Hisse Opsiyonu için Yeni Hisse Senetleri
= Yeni Hisse Senetleri (Hisse Opsiyonu için) ÷ (Yeni Hisse Senetleri (Hisse Opsiyonu için) + Toplam Eski Hisse
Senetleri)
= (15.000 x %15) ÷ (1 - %15)
= 2.647
Hisse Opsiyonu sonrası toplam hisse senedi sayısı
= 15.000 + 2.647
= 17.647
VC sahipliği için Yeni Hisse Senetleri (%20) (Hisse Opsiyonu sonrası)
= Yeni Hisse Senetleri (VC için) ÷ (Yeni Hisse Senetleri (VC için) + Hisse Opsiyonu sonrası toplam hisse senedi
sayısı)
= (17.647 x %20) ÷ (1 - %20)
= 4.412
Toplam hisse senedi sayısı (Hisse Opsiyonu sonrası + Fonlama Turu sonrası)
= 17.647 + 4.412
= 22.059
Son Sahiplik Yapısı:
Kurucu A = (10.000 ÷ 22.059) = %45.33
Kurucu B = (5.000 ÷ 22.059) = %22.67
Hisse Opsiyonu = (2,647 ÷ 22,059) = 12%
VC Şirketi = (4,412 ÷ 22,059) = 20%
Toplam = 100%

Senaryo 2 - Fonlama Turu Sonra Hisse Opsiyonu

VC sahipliği için verilecek yeni hisse senedi oranı: %20
= Yeni VC hisseleri ÷ (Yeni VC hisseleri + Mevcut toplam hisseler)
= (15,000 × 20%) ÷ (1-20%)
= 3,750
Fonlama Turu sonrası toplam hisse sayısı
= 15,000 + 3,750
= 18,750
Hisse Opsiyonu için verilecek yeni hisse senedi oranı (Fonlama Turu sonra)
= Hisse Opsiyonu için yeni hisseler ÷ (Hisse Opsiyonu için yeni hisseler + Yatırım öncesi toplam hisse senedi sayısı)
= (18,750 × 15%) ÷ (1-15%)
= 3,309
Fonlama Turu sonraki toplam hisse sayısı + Hisse Opsiyonu
= 18,750 + 3,309
= 22,059
Son Sahiplik Yapısı:
Kurucu A = (10,000 ÷ 22,059) = 45.33%
Kurucu B = (5,000 ÷ 22,059) = 22.67%%
Hisse Opsiyonu = (3,309 ÷ 22,059) = 15%
VC Şirketi = (3,750 ÷ 22,059) = 17%
Toplam = 100%

İkinci Senaryoyu Birinci Senaryo ile karşılaştırdığınızda şunları bulacaksınız:

Bu, VC'lerin neden yatırımdan önce bir Option Havuzu tercih ettiğini açıklar.